DKV Famedic Plus

De beste zorgverzekering voor het hele gezin met de beste prijs

Voor slechts € 22,50 per maand per gezin, beschik je over een breed assortiment aan dekkingen en services. Basis medische zorg en welzijn voor je gezin tot 8 gezinsleden. Gratis en onbeperkt medische consulten in de meest voorkomende specialismen.
Eenvoudige toegang tot eigen medicijnen zonder leeftijdsbeperking of gezondheidsverklaring.
Aanzienlijke kortingen voor het gehele gezin in alle medische specialismen en bijbehorende onderzoeken.

DKV Famedic Plus

De beste zorgverzekering voor het hele gezin met de beste prijs

Voor slechts € 22,50 per maand per gezin, beschik je over een breed assortiment aan dekkingen en services. Basis medische zorg en welzijn voor je gezin tot 8 gezinsleden. Gratis en onbeperkt medische consulten in de meest voorkomende specialismen.
Eenvoudige toegang tot eigen medicijnen zonder leeftijdsbeperking of gezondheidsverklaring.
Aanzienlijke kortingen voor het gehele gezin in alle medische specialismen en bijbehorende onderzoeken.

DKV Famedic Plus

De beste zorgverzekering voor het hele gezin met de beste prijs

Voor slechts € 22,50 per maand per gezin, beschik je over een breed assortiment aan dekkingen en services. Basis medische zorg en welzijn voor je gezin tot 8 gezinsleden. Gratis en onbeperkt medische consulten in de meest voorkomende specialismen.
Eenvoudige toegang tot eigen medicijnen zonder leeftijdsbeperking of gezondheidsverklaring.
Aanzienlijke kortingen voor het gehele gezin in alle medische specialismen en bijbehorende onderzoeken.

DKV Famedic Plus is een gezinsverzekering met ambulante medische assistentie die toegang geeft tot consulten op gebied van 7 medische specialismen in de gezondheidscentra “DKV Famedic Plus”, waarbij bepaalde tandheelkundige diensten zijn inbegrepen.
Medische consulten bij centra van DKV Famedic Plus op gebied van de meest voorkomende specialismen:

 • Geneesmiddelen (algemeen)
 • Zorg
 • Kindergeneeskunde
 • Gynaecologie
 • Oogheelkunde
 • Huid- en geslachtsziekten
 • Traumatologie

Tandheelkundige assistentie: consulten bij de tandarts, intraorale radiografie, kuren, en meer…

Vergoeding van medische kosten bij ernstige tandheelkundige ongevallen, als het gaat om meer dan drie tandstukken en tot € 6.000 per verzekerde/jaar.

Telefonisch juridisch advies verleend door een gespecialiseerde jurist, om je te informeren over je rechten met betrekking tot je privé- of gezinsleven.

Tandheelkundige dienstverlening: toegang tot tandheelkundige diensten en behandelingen, algemene tandheelkunde, implantaten en orthodontie, en nog veel meer.
Medische specialismen: toegang tot een grote variëteit aan specialismen, diagnostisch onderzoek en behandelingen tijdens consulten: fysiotherapie, podologie, cardiologie, cytologie, mammografie, magnetische resonantie, en meer..

Aanvullende gezondheidsdiensten: aanvullende behandelingen, zoals geassisteerde voortplanting of psychotherapie en alternatieve therapieën (acupunctuur, homeopathie, osteopathie en chiromassage).

Online gezondheidsdiensten met telefonisch medisch advies: voor kinderen, vrouwen, op gebied van voeding, sport en nog veel meer…

DKV-Famedic-Plus-verzekerden beschikken over een telefonische klantenservice voor allerlei regelingen op medisch vlak.
 • Online afsluiten
 • Het verkrijgen van kortingsbonnen
 • Medisch team
 • Informatie over de verschillende diensten
Je kunt gebruik maken van je DKV-Famedic-Plus-pas vanaf het moment dat je deze ontvangt.

Reeds bestaande aandoeningen worden geaccepteerd: het maakt niet uit of je al een aandoening hebt op het moment van het afsluiten van de verzekering.

Bij DKV Famedic Plus hebben we een nieuwe weg voor medische assistentie geopend en we garanderen je de beste en meest complete persoonlijke service.
Stichting DKV Integralia: gewijd aan de opname van personen met een handicap, voor contactcentra in Rotterdam, Amsterdam, Roosendaal en Venlo.

Intermón-Oxfam: we werken al meer dan 10 jaar lang samen met Intermón-Oxfam (Spanje).

 • Gratis consulten bij centra van DKV Famedic Plus op gebied van de volgende specialismen: algemene geneeskunde, zorg, pediatrie, gynaecologie, oogheelkunde, dermatologie en traumatologie.
 • Toegang tot privégeneesmiddelen bij betaling voor gebruik voor de beste tariefstelling.
 • Exclusieve kortingen op aanvullende services op gebied van welzijn (DKV Club Gezondheid en Welzijn)
 • Tandheelkundige assistentie: consulten, revisies, intraorale radiografie, fluorbehandelingen, kuren, onderzoeken…
 • Vergoeding van medische onkosten bij ernstige tandheelkundige ongevallen tot € 6.000.
 • Telefonisch medisch advies op alle tijdstippen 24/7.
 • Daarnaast ook nog juridisch telefonisch advies door een gespecialiseerde onderneming die toonaangevend is in juridische ondersteuning.
 • Refractiechirurgie op gebied van bijziendheid, verziendheid en astigmatisme
 • Plastische chirurgie en esthetische genezing
 • Biomechanisch onderzoek van het loopgedrag
 • Rehabilitatie van de bekkenbodem
 • Stoppen met roken
 • Slaapapneu (CPAP)
 • Geassisteerde voortplanting
 • Orthopedie
Famedic Plus biedt snelle en eenvoudige toegang tot de medische specialismen, aanvullend onderzoek, tandheelkundige diensten en aanvullende diensten op gebied van welzijn, waarbij je als klant van DKV Famedic Plus via een exclusieve privézone:

 • Artsen en centra van DKV Famedic Plus binnen jouw regio kunt vinden.
 • Medische specialismen, onderzoeken of aanvullende services op gebied van welzijn van jouw voorkeur kunt vinden.
 • Toegang verkrijgt tot exclusieve tariefstellingen die horen bij de geldende kortingen.
 • Actuele acties en aanbiedingen kunt bekijken.
 • Een afspraak kunt maken voor de door jouw gewenste zorgdienst in het centrum van jouw regio.
 • Klik hier
 • Medische consulten in de meest gangbare geneeskundige specialismen: pediatrie, zorg, gynaecologie, oogheelkunde, dermatologie en traumatologie.
 • Tandheelkundige assistentie:
  • Diagnostische dienst: consult, tandheelkundige offerte, plan voor behandeling en revisie.
  • Preventieve tandheelkunde: fluorbehandelingen en mondzorgkundige opvoeding.
  • Reconstructieve tandheelkunde: tijdelijke vullingen, hervullingen en wortelkanaalbehandelingen.
  • Periodontologie: diagnose, zakmeting en behandelingsplan, aanbrengen van fluorgel in verband met tandgevoeligheid, onderhoudsrevisies.
  • Neurologische pathologie: tandheelkundige neuralgieën, gezichtspijn en gezichtsverlamming (therapeutische oriëntatie).
  • Chirurgische tandheelkunde: verwijderen van gaatjes, plaatselijke verdoving, hechtingen en eenvoudige afvoerkanalen.
  • Tandheelkundige prothesen: occlusaal onderzoek en aanpassing van reeds geplaatste protheses.
  • Orthodontie: onderzoeksmodellen en gipspreparaties.
  • Implantologie: implantologisch onderzoek, preprosthetische chirurgie, bevestigingen (cementatie en genezing) en spalken (chirurgisch en voor röntgenbestraling).
  • Toegang tot de overige behandelingen en tandheelkundige diensten voor gunstige tariefstellingen.
 • Vergoeding van de tandheelkundige onkosten, met vrije tandartskeuze, bij een ernstig tandheelkundig ongeval waarbij meer dan drie tandstukken betrokken zijn.
 • Telefonisch juridisch advies verleend door een gespecialiseerde jurist, om de verzekerde te informeren over zijn/haar rechten met betrekking tot gebeurtenissen in zijn/haar privé- of gezinsleven.
 • Toegang tot digitale gezondheidsdiensten: telefonisch medisch advies (DKV-artsen 24 uur per dag) en hulpmiddelen voor zelfzorg (app zelfzorg).
 • DKV Club Gezondheid en Welzijn: toegang, voor een voordelige tariefstelling, tot consulten van uiteenlopende medische specialismen, diagnosemiddelen en ambulante behandelingen.
Het juridisch telefonisch advies is uitsluitend bedoeld voor de verzekerde.

Dienstverlening bij een ernstig tandheelkundig ongeval: de verzekerde is gedekt tot € 6.000 per jaar geteld vanaf de datum van het ongeval, zo nodig met inbegrip van de esthetische chirurgie.

Het volledig overzicht met betrekking tot de dekkingslimieten wordt nader gespecificeerd in de algemene contractvoorwaarden.

De verzekering is geldig binnen het door DKV Verzekeringen gecoördineerde dienstennetwerk van DKV Club Gezondheid en Welzijn in Nederland, in de regio waar de verzekerde woonachtig is.

Bij een dienstverlening vanwege een ernstig tandheelkundig ongeval, kan de verzekerde zich richten tot elke in Nederland werkzame tandarts.

Het contract ingevuld en ondertekend retourneren aan DKV Verzekeringen en het bijbehorende bedrag voldoen.

DKV Verzekeringen op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen, bijvoorbeeld qua woonplaats of beroepsuitoefening of als men start met vrijetijdsactiviteiten of sport met een hoge risicograad.

Het verstrekken van alle verslagen en onderzoeksuitslagen waarom DKV Verzekeringen zou kunnen vragen.

Van alle beschikbare middelen gebruik maken ten behoeve van een snel herstel.

De verzekerde is gebonden aan de jaarlijkse betaling voor de verzekering, ook al bestaat de mogelijkheid deze per half jaar, per kwartaal of per maand te doen, in de voor desbetreffende termijn vastgestelde bedragen.
De eerste betaling moet worden voldaan bij de acceptatie van het contract. De daaropvolgende betalingen moeten worden gedaan op de daarvoor vastgestelde data.

De betaling wordt uitgevoerd via een automatische incasso op de door de verzekerde aangegeven bankrekening.

Eveneens dient de verzekerde de rekening van de geselecteerde arts voor diensten die niet gratis zijn direct te betalen.

De gezondheidszorg die wordt gedekt door een arbeidsongevallen- en -ziekteverzekering of een verplichte verzekering voor motorvoertuigen.

De gevolgen van gewelddaden, epidemieën, rampen, nucleaire of radioactieve reacties.

Kaak- en aangezichtschirurgie alsmede chirurgische handelingen die een beroep doen op een chirurg of een ziekenhuisopname behoeven, met uitzondering van de dienstverlening bij een ernstig tandheelkundig ongeval.

Tandheelkundige specialismen, behandelingen of diensten die niet worden genoemd in de algemene, particuliere of bijzondere voorwaarden.

Het volledige overzicht van de niet gedekte zorgdiensten wordt gespecificeerd in rubriek 5 van de algemene voorwaarden, onder “niet gedekte zorgdiensten”, secties [a – e].

Zodra de eerste betaling is voldaan, wordt het contract gestart en beëindigd op de in de particuliere voorwaarden aangegeven data, waarbij het contract elk jaar automatisch wordt verlengd, tenzij één van de twee partijen (verzekerde of verzekeringsmaatschappij) anderszins heeft aangegeven.
De verzekerde kan bewaar aantekenen tegen de verlenging van het contract door middel van een aan DKV Verzekeringen tenminste één maand voor de beëindiging van het contract opgestuurde schriftelijke mededeling hiervan.

serviceplus, meer dan alleen standaard

Bij Iberia Verzekeringsmakelaars krijgen klanten Iberia Service+. Maar wat houdt dit in? Het is heel eenvoudig, onze klanten zijn heel belangrijk voor ons en daarom willen we hen via de standaardservice van de verzekeringen meer service bieden. Service waarvoor onze klanten niet extra hoeven te betalen en geen extra contract voor hoeven af te sluiten - gewoon onze service voor u.

 • Keuze van een verzekering bij meer dan 10 verschillende verzekeringsmaatschappijen
 • 24/7 hotline – gratis – in geheel Spanje
 • persoonlijk advies bij de klant ter plaatse
 • kosten-datenanalyse van oude verzekeringen met suggesties ter optimalisatie
 • advies in uw eigen taal

Andere interessante verzekeringen

Als uw vertrouwde verzekeringsmakelaar hebben wij een breed scala aan aanvullende verzekeringspolissen om u een uitgebreide verzekeringsdekking te bieden.

Auto-aansprakelijkheidsverzekering

uitgebreide bescherming met individuele, gunstige voorwaarden

Opstal- en inboedelverzekering

in Spanje biedt een betere bescherming dan in Noord-Europese landen gebruikelijk is

ARAG Reisbijstand

Waar uw bestemming u ook naartoe brengt, wij hebben de beste verzekering voor uw bestemming

Jacht- en bootverzekering

op maat gemaakte concepten voor elke behoefte

Auto-aansprakelijkheidsverzekering

uitgebreide bescherming met individuele, gunstige voorwaarden

Opstal- en inboedelverzekering

in Spanje biedt een betere bescherming dan in Noord-Europese landen gebruikelijk is

ARAG Reisbijstand

Waar uw bestemming u ook naartoe brengt, wij hebben de beste verzekering voor uw bestemming

Jacht- en bootverzekering

op maat gemaakte concepten voor elke behoefte

HOOFDKANTOOR SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

KANTOOR CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

KANTOOR MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

KANTOOR TENERIFFA

+34 922 971 789

KANTOOR GRAN CANARIA

+34 828 128 892

Iberia Verzekeringsmakelaars

HOOFDKANTOOR SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

KANTOOR CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

KANTOOR MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

KANTOOR TENERIFFA

+34 922 971 789

KANTOOR GRAN CANARIA

+34 828 128 892

HOOFDKANTOOR SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

KANTOOR CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

KANTOOR MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

KANTOOR TENERIFFA

+34 922 971 789

KANTOOR GRAN CANARIA

+34 828 128 892