Opstal- en inboedelverzekering

in Spanje biedt een betere bescherming dan in Noord-Europese landen gebruikelijk is

Met een opstalverzekering beschermen eigenaren van onroerend goed in Spanje de buitenkant van hun eigendom, terwijl met een inboedelverzekering alle huisraad in huis wordt beschermd. Met name voor dit type verzekeringen is een vergelijking van de leidende verzekeraars doorslaggevend en voeren wij dit voor u uit. Het is altijd goedkoper als er een combinatie van beide verzekeringen met de aanbieder wordt overeengekomen.

Opstal- en inboedelverzekering

in Spanje biedt een betere bescherming dan in Noord-Europese landen gebruikelijk is

Met een opstalverzekering beschermen eigenaren van onroerend goed in Spanje de buitenkant van hun eigendom, terwijl met een inboedelverzekering alle huisraad in huis wordt beschermd. Met name voor dit type verzekeringen is een vergelijking van de leidende verzekeraars doorslaggevend en voeren wij dit voor u uit. Het is altijd goedkoper als er een combinatie van beide verzekeringen met de aanbieder wordt overeengekomen.

Opstal- en inboedelverzekering

in Spanje biedt een betere bescherming dan in Noord-Europese landen gebruikelijk is

Met een opstalverzekering beschermen eigenaren van onroerend goed in Spanje de buitenkant van hun eigendom, terwijl met een inboedelverzekering alle huisraad in huis wordt beschermd. Met name voor dit type verzekeringen is een vergelijking van de leidende verzekeraars doorslaggevend en voeren wij dit voor u uit. Het is altijd goedkoper als er een combinatie van beide verzekeringen met de aanbieder wordt overeengekomen.

De opstalverzekering of inboedelverzekering biedt in Spanje een veel betere bescherming dan in Noord-Europese landen gebruikelijk is.
De standaardcatalogus van verzekerde gevaren zoals brand, schade door leidingwater, inbraak/diefstal, storm, hagel, etc. is volledig verzekerd. De beglazing van het gebouw is automatisch verzekerd in de opstal- of inboedelverzekering. In de inboedelverzekering is ook glasschade verzekerd. Dit omvat tevens spiegels en keramische kookplaten.

Bovendien omvat de opstalverzekering of de inboedelverzekering altijd de aansprakelijkheidsverzekering voor huis- en grondeigenaren. In de inboedelverzekering is de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering – op voorwaarde dat de verzekeringnemer zijn hoofdverblijfplaats in Spanje heeft – premievrij meeverzekerd. De aansprakelijkheid van de hondeneigenaar is ook premievrij meeverzekerd. Er zijn alleen toeslagen vereist voor hondenrassen die als gevaarlijk zijn geclassificeerd. Het is de moeite waard om na te vragen welke rassen in Spanje als gevaarlijk zijn geclassificeerd.

Diefstal op de openbare weg is ook gedekt.

Bovendien zijn in zowel de opstalverzekering als de inboedelverzekering natuurlijke gevaren meeverzekerd. Hiervoor bestaan buiten Spanje vaak geen verzekeringsmogelijkheden! Toegegeven, lawines zijn in de regel niet te verwachten, maar buitenlanders kopen ook graag huizen in de bergachtige regio’s van Spanje.

Deze bundeling van opstalverzekering en inboedelverzekering in Spanje heeft het voordeel dat de premies veel lager zijn dan bij het afzonderlijk verzekeren van elk risico.

Als grove indeling kan worden gezegd dat voor wat betreft de opstalverzekering het gehele huis met de onderdelen en fundamenten is verzekerd voor de HERSTELWAARDE.

De inboedelverzekering dekt alle zaken in huis die niet permanent met het gebouw zijn verbonden, zoals meubels, kleding, boeken, apparaten, etc. Hier geldt de VERVANGINGSWAARDE.

Daarnaast is er in Spanje een automatische verplichte verzekering of herverzekering in de vorm van het Concorcio-fonds van overheidswege. Dit is echter niet van toepassing op bedrijfsverzekeringen of autoverzekeringen. In het geval van buitengewone schade controleert het fonds zijn verantwoordelijkheid. Als het fonds de verantwoordelijkheid voor bepaalde schade op zich neemt, is de door hem gekozen verzekeraar ontheven van zijn verantwoordelijkheid. Uitzonderlijke schadegevallen kunnen zijn: aardbevingen, zeer zware stormen of overstromingen, etc.

In geval van schade vervangt de opstalverzekering de herstelwaarde van alles wat aan het gebouw is toe te rekenen. Over het algemeen dient u ervoor te zorgen dat u de herstelwaarde van uw gebouw correct inschat of door een specialist laat beoordelen. Veel mensen verwarren de herstelwaarde met de aankoopprijs. Vooral in vakantieregio’s spelen de hoge grondprijzen een belangrijke rol – deze tellen niet mee in het verzekerde bedrag. Het juiste verzekerde bedrag moet ruwweg weerspiegelen wat het zou kosten om het kale perceel op dezelfde manier en met dezelfde kwaliteit opnieuw te bebouwen.
Tot de huisraad behoort vrijwel alles wat zich in het verzekerde onroerende goed bevindt en als “roerende zaken” is geclassificeerd. Dit omvat onder andere technische apparaten, meubels, kleding, sieraden en alles wat anders zou worden meegenomen met een verhuizing. Bij de inboedelverzekering wordt de vervangingswaarde vergoed. Dit is een belangrijk kenmerk, omdat verzekeringnemers hun huisraad vaak als oud en daarom van weinig waarde inschatten. In het geval van schade moet u de beschadigde zaken echter nieuw en niet gebruikt kopen. Bovendien moet er van het begin voor worden gezorgd dat alle voorwerpen van waarde vóór de sluiting van het contract zijn aangegeven. Alle items die een bepaalde waarde overschrijden, worden als voorwerpen van waarde beschouwd. Dit geldt in het bijzonder voor sieraden, kunst en andere door dieven begeerde zaken. De limiet ligt hiervoor bij sommige verzekeringsmaatschappijen al op 6.000 euro.
 • Brand, ontploffing en blikseminslag
 • Waterschade
 • Storm- en hagelschade
 • Schade door overspanning
 • Schade veroorzaakt door natuurkrachten, aardbevingen, overstromingen, etc.
 • Glasschade
 • Inbraak, diefstal en beroving
 • Inclusief aansprakelijkheidsverzekering
 • Esthetisch herstel
 • Schade door natuurrampen
 • Aardverschuiving en verzakking
 • En aanvullende dekkingen
 • Kosten – ook kosten voor opruimwerkzaamheden als gevolg van een schade of een noodzakelijke alternatieve accommodatie
Vakantiewoningen worden vaak gedurende maanden niet gebruikt. Kleine schade die normaal gesproken snel zou worden ontdekt en gerepareerd, kan zich zo tot een onnodig grote schade ontwikkelen.
De duur van Spaanse verzekeringscontracten bedraagt altijd één jaar. De polis wordt vervolgens van jaar tot jaar verlengd indien deze niet 1 maand voor de vervaldatum wordt geannuleerd.
Sommige tussenpersonen voeren al bij de offerteberekening foutieve gegevens in om de klant met een goedkope premie te lokken of om een concurrent te onderbieden. In het geval van schade kan dit zeer nadelige gevolgen hebben aangezien de werkelijke situatie de schade-expert zeker niet zal ontgaan. En de kleine premiebesparing loont dan al bij het eerste geval van schade niet meer.

Zo hebben vakantiehuizen in Spanje de classificatie “habitual” of “residencia secundaria”. Buiten het directe stedelijke gebied wordt de locatie in de bebouwde kom met “Urbanización” aangegeven. Buiten deze gebieden wordt de locatie “Despoblado” genoemd.

Let er in elk geval op hoe uitgebreid de verzekeringsdekking is en waar beperkingen vanwege het gebruik van het huis of appartement worden opgelegd.

Banken gaan bijzonder geraffineerd te werk! Vaak wordt een hypotheek alleen verstrekt als de aanvraag voor een verzekering ook mede wordt ondertekend. Vervolgens wordt er voor het bedrag van de hypotheek of de geschatte waarde een grotendeels volledig ontoereikende opstalverzekering afgesloten. De inboedelverzekering wordt vaak over het hoofd gezien. De bank wil door middel van de polis vooral het eigen risico afdekken. In de regel hangen de dekking en de hoogte van het bedrag meer af van de kredietschuld of de geschatte waarde dan van de werkelijke waarden en behoeften van de verzekerde. Bovendien is professionele, deskundige ondersteuning – met name in geval van schade – van de bankmedewerker nauwelijks te verwachten, omdat de verzekering voor de bank slechts een bijzaak is. Hoewel banken het afsluiten van een verzekering voor een hypotheek mogen verlangen, kan dit bij elke in Spanje geregistreerde verzekeringsmaatschappij worden gedaan. Deze verzekering registreert uw bank dan in het verzekeringscontract als eerste begunstigde in geval van schade.

Verzekeringsagenten zijn nauwgezetter. De verzekeringsagenten zijn echter verbonden aan één verzekeraar en kunnen daarom geen diversiteit bieden.

Verzekeringsmakelaars zijn verplicht om hun klanten een overzicht van de mogelijkheden te bieden. Alleen daar kunt u objectieve verzekeringsvoorstellen ontvangen.

De opstalverzekering of inboedelverzekering biedt in Spanje een veel betere bescherming dan in Noord-Europese landen gebruikelijk is.
De standaardcatalogus van verzekerde gevaren zoals brand, schade door leidingwater, inbraak/diefstal, storm, hagel, etc. is volledig verzekerd. De beglazing van het gebouw is automatisch verzekerd in de opstal- of inboedelverzekering. In de inboedelverzekering is ook glasschade verzekerd. Dit omvat tevens spiegels en keramische kookplaten.

Bovendien omvat de opstalverzekering of de inboedelverzekering altijd de aansprakelijkheidsverzekering voor huis- en grondeigenaren. In de inboedelverzekering is de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering – op voorwaarde dat de verzekeringnemer zijn hoofdverblijfplaats in Spanje heeft – premievrij meeverzekerd. De aansprakelijkheid van de hondeneigenaar is ook premievrij meeverzekerd. Er zijn alleen toeslagen vereist voor hondenrassen die als gevaarlijk zijn geclassificeerd. Het is de moeite waard om na te vragen welke rassen in Spanje als gevaarlijk zijn geclassificeerd.

Diefstal op de openbare weg is ook gedekt.

Bovendien zijn in zowel de opstalverzekering als de inboedelverzekering natuurlijke gevaren meeverzekerd. Hiervoor bestaan buiten Spanje vaak geen verzekeringsmogelijkheden! Toegegeven, lawines zijn in de regel niet te verwachten, maar buitenlanders kopen ook graag huizen in de bergachtige regio’s van Spanje.

Deze bundeling van opstalverzekering en inboedelverzekering in Spanje heeft het voordeel dat de premies veel lager zijn dan bij het afzonderlijk verzekeren van elk risico.

Als grove indeling kan worden gezegd dat voor wat betreft de opstalverzekering het gehele huis met de onderdelen en fundamenten is verzekerd voor de HERSTELWAARDE.

De inboedelverzekering dekt alle zaken in huis die niet permanent met het gebouw zijn verbonden, zoals meubels, kleding, boeken, apparaten, etc. Hier geldt de VERVANGINGSWAARDE.

Daarnaast is er in Spanje een automatische verplichte verzekering of herverzekering in de vorm van het Concorcio-fonds van overheidswege. Dit is echter niet van toepassing op bedrijfsverzekeringen of autoverzekeringen. In het geval van buitengewone schade controleert het fonds zijn verantwoordelijkheid. Als het fonds de verantwoordelijkheid voor bepaalde schade op zich neemt, is de door hem gekozen verzekeraar ontheven van zijn verantwoordelijkheid. Uitzonderlijke schadegevallen kunnen zijn: aardbevingen, zeer zware stormen of overstromingen, etc.

In geval van schade vervangt de opstalverzekering de herstelwaarde van alles wat aan het gebouw is toe te rekenen. Over het algemeen dient u ervoor te zorgen dat u de herstelwaarde van uw gebouw correct inschat of door een specialist laat beoordelen. Veel mensen verwarren de herstelwaarde met de aankoopprijs. Vooral in vakantieregio’s spelen de hoge grondprijzen een belangrijke rol – deze tellen niet mee in het verzekerde bedrag. Het juiste verzekerde bedrag moet ruwweg weerspiegelen wat het zou kosten om het kale perceel op dezelfde manier en met dezelfde kwaliteit opnieuw te bebouwen.
Tot de huisraad behoort vrijwel alles wat zich in het verzekerde onroerende goed bevindt en als “roerende zaken” is geclassificeerd. Dit omvat onder andere technische apparaten, meubels, kleding, sieraden en alles wat anders zou worden meegenomen met een verhuizing. Bij de inboedelverzekering wordt de vervangingswaarde vergoed. Dit is een belangrijk kenmerk, omdat verzekeringnemers hun huisraad vaak als oud en daarom van weinig waarde inschatten. In het geval van schade moet u de beschadigde zaken echter nieuw en niet gebruikt kopen. Bovendien moet er van het begin voor worden gezorgd dat alle voorwerpen van waarde vóór de sluiting van het contract zijn aangegeven. Alle items die een bepaalde waarde overschrijden, worden als voorwerpen van waarde beschouwd. Dit geldt in het bijzonder voor sieraden, kunst en andere door dieven begeerde zaken. De limiet ligt hiervoor bij sommige verzekeringsmaatschappijen al op 6.000 euro.
 • Brand, ontploffing en blikseminslag
 • Waterschade
 • Storm- en hagelschade
 • Schade door overspanning
 • Schade veroorzaakt door natuurkrachten, aardbevingen, overstromingen, etc.
 • Glasschade
 • Inbraak, diefstal en beroving
 • Inclusief aansprakelijkheidsverzekering
 • Esthetisch herstel
 • Schade door natuurrampen
 • Aardverschuiving en verzakking
 • En aanvullende dekkingen
 • Kosten – ook kosten voor opruimwerkzaamheden als gevolg van een schade of een noodzakelijke alternatieve accommodatie
Vakantiewoningen worden vaak gedurende maanden niet gebruikt. Kleine schade die normaal gesproken snel zou worden ontdekt en gerepareerd, kan zich zo tot een onnodig grote schade ontwikkelen.
De duur van Spaanse verzekeringscontracten bedraagt altijd één jaar. De polis wordt vervolgens van jaar tot jaar verlengd indien deze niet 1 maand voor de vervaldatum wordt geannuleerd.
Sommige tussenpersonen voeren al bij de offerteberekening foutieve gegevens in om de klant met een goedkope premie te lokken of om een concurrent te onderbieden. In het geval van schade kan dit zeer nadelige gevolgen hebben aangezien de werkelijke situatie de schade-expert zeker niet zal ontgaan. En de kleine premiebesparing loont dan al bij het eerste geval van schade niet meer.

Zo hebben vakantiehuizen in Spanje de classificatie “habitual” of “residencia secundaria”. Buiten het directe stedelijke gebied wordt de locatie in de bebouwde kom met “Urbanización” aangegeven. Buiten deze gebieden wordt de locatie “Despoblado” genoemd.

Let er in elk geval op hoe uitgebreid de verzekeringsdekking is en waar beperkingen vanwege het gebruik van het huis of appartement worden opgelegd.

serviceplus, meer dan alleen standaard

Bij Iberia Verzekeringsmakelaars krijgen klanten Iberia Service+. Maar wat houdt dit in? Het is heel eenvoudig, onze klanten zijn heel belangrijk voor ons en daarom willen we hen via de standaardservice van de verzekeringen meer service bieden. Service waarvoor onze klanten niet extra hoeven te betalen en geen extra contract voor hoeven af te sluiten - gewoon onze service voor u.

 • Keuze van een verzekering bij meer dan 10 verschillende verzekeringsmaatschappijen
 • 24/7 hotline – gratis – in geheel Spanje
 • persoonlijk advies bij de klant ter plaatse
 • kosten-datenanalyse van oude verzekeringen met suggesties ter optimalisatie
 • advies in uw eigen taal
De opstalverzekering of inboedelverzekering biedt in Spanje een veel betere bescherming dan in Noord-Europese landen gebruikelijk is.
De standaardcatalogus van verzekerde gevaren zoals brand, schade door leidingwater, inbraak/diefstal, storm, hagel, etc. is volledig verzekerd. De beglazing van het gebouw is automatisch verzekerd in de opstal- of inboedelverzekering. In de inboedelverzekering is ook glasschade verzekerd. Dit omvat tevens spiegels en keramische kookplaten.

Bovendien omvat de opstalverzekering of de inboedelverzekering altijd de aansprakelijkheidsverzekering voor huis- en grondeigenaren. In de inboedelverzekering is de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering – op voorwaarde dat de verzekeringnemer zijn hoofdverblijfplaats in Spanje heeft – premievrij meeverzekerd. De aansprakelijkheid van de hondeneigenaar is ook premievrij meeverzekerd. Er zijn alleen toeslagen vereist voor hondenrassen die als gevaarlijk zijn geclassificeerd. Het is de moeite waard om na te vragen welke rassen in Spanje als gevaarlijk zijn geclassificeerd.

Diefstal op de openbare weg is ook gedekt.

Bovendien zijn in zowel de opstalverzekering als de inboedelverzekering natuurlijke gevaren meeverzekerd. Hiervoor bestaan buiten Spanje vaak geen verzekeringsmogelijkheden! Toegegeven, lawines zijn in de regel niet te verwachten, maar buitenlanders kopen ook graag huizen in de bergachtige regio’s van Spanje.

Deze bundeling van opstalverzekering en inboedelverzekering in Spanje heeft het voordeel dat de premies veel lager zijn dan bij het afzonderlijk verzekeren van elk risico.

Als grove indeling kan worden gezegd dat voor wat betreft de opstalverzekering het gehele huis met de onderdelen en fundamenten is verzekerd voor de HERSTELWAARDE.

De inboedelverzekering dekt alle zaken in huis die niet permanent met het gebouw zijn verbonden, zoals meubels, kleding, boeken, apparaten, etc. Hier geldt de VERVANGINGSWAARDE.

Daarnaast is er in Spanje een automatische verplichte verzekering of herverzekering in de vorm van het Concorcio-fonds van overheidswege. Dit is echter niet van toepassing op bedrijfsverzekeringen of autoverzekeringen. In het geval van buitengewone schade controleert het fonds zijn verantwoordelijkheid. Als het fonds de verantwoordelijkheid voor bepaalde schade op zich neemt, is de door hem gekozen verzekeraar ontheven van zijn verantwoordelijkheid. Uitzonderlijke schadegevallen kunnen zijn: aardbevingen, zeer zware stormen of overstromingen, etc.

In geval van schade vervangt de opstalverzekering de herstelwaarde van alles wat aan het gebouw is toe te rekenen. Over het algemeen dient u ervoor te zorgen dat u de herstelwaarde van uw gebouw correct inschat of door een specialist laat beoordelen. Veel mensen verwarren de herstelwaarde met de aankoopprijs. Vooral in vakantieregio’s spelen de hoge grondprijzen een belangrijke rol – deze tellen niet mee in het verzekerde bedrag. Het juiste verzekerde bedrag moet ruwweg weerspiegelen wat het zou kosten om het kale perceel op dezelfde manier en met dezelfde kwaliteit opnieuw te bebouwen.
Tot de huisraad behoort vrijwel alles wat zich in het verzekerde onroerende goed bevindt en als “roerende zaken” is geclassificeerd. Dit omvat onder andere technische apparaten, meubels, kleding, sieraden en alles wat anders zou worden meegenomen met een verhuizing. Bij de inboedelverzekering wordt de vervangingswaarde vergoed. Dit is een belangrijk kenmerk, omdat verzekeringnemers hun huisraad vaak als oud en daarom van weinig waarde inschatten. In het geval van schade moet u de beschadigde zaken echter nieuw en niet gebruikt kopen. Bovendien moet er van het begin voor worden gezorgd dat alle voorwerpen van waarde vóór de sluiting van het contract zijn aangegeven. Alle items die een bepaalde waarde overschrijden, worden als voorwerpen van waarde beschouwd. Dit geldt in het bijzonder voor sieraden, kunst en andere door dieven begeerde zaken. De limiet ligt hiervoor bij sommige verzekeringsmaatschappijen al op 6.000 euro.
 • Brand, ontploffing en blikseminslag
 • Waterschade
 • Storm- en hagelschade
 • Schade door overspanning
 • Schade veroorzaakt door natuurkrachten, aardbevingen, overstromingen, etc.
 • Glasschade
 • Inbraak, diefstal en beroving
 • Inclusief aansprakelijkheidsverzekering
 • Esthetisch herstel
 • Schade door natuurrampen
 • Aardverschuiving en verzakking
 • En aanvullende dekkingen
 • Kosten – ook kosten voor opruimwerkzaamheden als gevolg van een schade of een noodzakelijke alternatieve accommodatie
Vakantiewoningen worden vaak gedurende maanden niet gebruikt. Kleine schade die normaal gesproken snel zou worden ontdekt en gerepareerd, kan zich zo tot een onnodig grote schade ontwikkelen.
De duur van Spaanse verzekeringscontracten bedraagt altijd één jaar. De polis wordt vervolgens van jaar tot jaar verlengd indien deze niet 1 maand voor de vervaldatum wordt geannuleerd.
Sommige tussenpersonen voeren al bij de offerteberekening foutieve gegevens in om de klant met een goedkope premie te lokken of om een concurrent te onderbieden. In het geval van schade kan dit zeer nadelige gevolgen hebben aangezien de werkelijke situatie de schade-expert zeker niet zal ontgaan. En de kleine premiebesparing loont dan al bij het eerste geval van schade niet meer.

Zo hebben vakantiehuizen in Spanje de classificatie “habitual” of “residencia secundaria”. Buiten het directe stedelijke gebied wordt de locatie in de bebouwde kom met “Urbanización” aangegeven. Buiten deze gebieden wordt de locatie “Despoblado” genoemd.

Let er in elk geval op hoe uitgebreid de verzekeringsdekking is en waar beperkingen vanwege het gebruik van het huis of appartement worden opgelegd.

Banken gaan bijzonder geraffineerd te werk! Vaak wordt een hypotheek alleen verstrekt als de aanvraag voor een verzekering ook mede wordt ondertekend. Vervolgens wordt er voor het bedrag van de hypotheek of de geschatte waarde een grotendeels volledig ontoereikende opstalverzekering afgesloten. De inboedelverzekering wordt vaak over het hoofd gezien. De bank wil door middel van de polis vooral het eigen risico afdekken. In de regel hangen de dekking en de hoogte van het bedrag meer af van de kredietschuld of de geschatte waarde dan van de werkelijke waarden en behoeften van de verzekerde. Bovendien is professionele, deskundige ondersteuning – met name in geval van schade – van de bankmedewerker nauwelijks te verwachten, omdat de verzekering voor de bank slechts een bijzaak is. Hoewel banken het afsluiten van een verzekering voor een hypotheek mogen verlangen, kan dit bij elke in Spanje geregistreerde verzekeringsmaatschappij worden gedaan. Deze verzekering registreert uw bank dan in het verzekeringscontract als eerste begunstigde in geval van schade.

Verzekeringsagenten zijn nauwgezetter. De verzekeringsagenten zijn echter verbonden aan één verzekeraar en kunnen daarom geen diversiteit bieden.

Verzekeringsmakelaars zijn verplicht om hun klanten een overzicht van de mogelijkheden te bieden. Alleen daar kunt u objectieve verzekeringsvoorstellen ontvangen.

De opstalverzekering of inboedelverzekering biedt in Spanje een veel betere bescherming dan in Noord-Europese landen gebruikelijk is.
De standaardcatalogus van verzekerde gevaren zoals brand, schade door leidingwater, inbraak/diefstal, storm, hagel, etc. is volledig verzekerd. De beglazing van het gebouw is automatisch verzekerd in de opstal- of inboedelverzekering. In de inboedelverzekering is ook glasschade verzekerd. Dit omvat tevens spiegels en keramische kookplaten.

Bovendien omvat de opstalverzekering of de inboedelverzekering altijd de aansprakelijkheidsverzekering voor huis- en grondeigenaren. In de inboedelverzekering is de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering – op voorwaarde dat de verzekeringnemer zijn hoofdverblijfplaats in Spanje heeft – premievrij meeverzekerd. De aansprakelijkheid van de hondeneigenaar is ook premievrij meeverzekerd. Er zijn alleen toeslagen vereist voor hondenrassen die als gevaarlijk zijn geclassificeerd. Het is de moeite waard om na te vragen welke rassen in Spanje als gevaarlijk zijn geclassificeerd.

Diefstal op de openbare weg is ook gedekt.

Bovendien zijn in zowel de opstalverzekering als de inboedelverzekering natuurlijke gevaren meeverzekerd. Hiervoor bestaan buiten Spanje vaak geen verzekeringsmogelijkheden! Toegegeven, lawines zijn in de regel niet te verwachten, maar buitenlanders kopen ook graag huizen in de bergachtige regio’s van Spanje.

Deze bundeling van opstalverzekering en inboedelverzekering in Spanje heeft het voordeel dat de premies veel lager zijn dan bij het afzonderlijk verzekeren van elk risico.

Als grove indeling kan worden gezegd dat voor wat betreft de opstalverzekering het gehele huis met de onderdelen en fundamenten is verzekerd voor de HERSTELWAARDE.

De inboedelverzekering dekt alle zaken in huis die niet permanent met het gebouw zijn verbonden, zoals meubels, kleding, boeken, apparaten, etc. Hier geldt de VERVANGINGSWAARDE.

Daarnaast is er in Spanje een automatische verplichte verzekering of herverzekering in de vorm van het Concorcio-fonds van overheidswege. Dit is echter niet van toepassing op bedrijfsverzekeringen of autoverzekeringen. In het geval van buitengewone schade controleert het fonds zijn verantwoordelijkheid. Als het fonds de verantwoordelijkheid voor bepaalde schade op zich neemt, is de door hem gekozen verzekeraar ontheven van zijn verantwoordelijkheid. Uitzonderlijke schadegevallen kunnen zijn: aardbevingen, zeer zware stormen of overstromingen, etc.

In geval van schade vervangt de opstalverzekering de herstelwaarde van alles wat aan het gebouw is toe te rekenen. Over het algemeen dient u ervoor te zorgen dat u de herstelwaarde van uw gebouw correct inschat of door een specialist laat beoordelen. Veel mensen verwarren de herstelwaarde met de aankoopprijs. Vooral in vakantieregio’s spelen de hoge grondprijzen een belangrijke rol – deze tellen niet mee in het verzekerde bedrag. Het juiste verzekerde bedrag moet ruwweg weerspiegelen wat het zou kosten om het kale perceel op dezelfde manier en met dezelfde kwaliteit opnieuw te bebouwen.
Tot de huisraad behoort vrijwel alles wat zich in het verzekerde onroerende goed bevindt en als “roerende zaken” is geclassificeerd. Dit omvat onder andere technische apparaten, meubels, kleding, sieraden en alles wat anders zou worden meegenomen met een verhuizing. Bij de inboedelverzekering wordt de vervangingswaarde vergoed. Dit is een belangrijk kenmerk, omdat verzekeringnemers hun huisraad vaak als oud en daarom van weinig waarde inschatten. In het geval van schade moet u de beschadigde zaken echter nieuw en niet gebruikt kopen. Bovendien moet er van het begin voor worden gezorgd dat alle voorwerpen van waarde vóór de sluiting van het contract zijn aangegeven. Alle items die een bepaalde waarde overschrijden, worden als voorwerpen van waarde beschouwd. Dit geldt in het bijzonder voor sieraden, kunst en andere door dieven begeerde zaken. De limiet ligt hiervoor bij sommige verzekeringsmaatschappijen al op 6.000 euro.
 • Brand, ontploffing en blikseminslag
 • Waterschade
 • Storm- en hagelschade
 • Schade door overspanning
 • Schade veroorzaakt door natuurkrachten, aardbevingen, overstromingen, etc.
 • Glasschade
 • Inbraak, diefstal en beroving
 • Inclusief aansprakelijkheidsverzekering
 • Esthetisch herstel
 • Schade door natuurrampen
 • Aardverschuiving en verzakking
 • En aanvullende dekkingen
 • Kosten – ook kosten voor opruimwerkzaamheden als gevolg van een schade of een noodzakelijke alternatieve accommodatie
Vakantiewoningen worden vaak gedurende maanden niet gebruikt. Kleine schade die normaal gesproken snel zou worden ontdekt en gerepareerd, kan zich zo tot een onnodig grote schade ontwikkelen.
De duur van Spaanse verzekeringscontracten bedraagt altijd één jaar. De polis wordt vervolgens van jaar tot jaar verlengd indien deze niet 1 maand voor de vervaldatum wordt geannuleerd.
Sommige tussenpersonen voeren al bij de offerteberekening foutieve gegevens in om de klant met een goedkope premie te lokken of om een concurrent te onderbieden. In het geval van schade kan dit zeer nadelige gevolgen hebben aangezien de werkelijke situatie de schade-expert zeker niet zal ontgaan. En de kleine premiebesparing loont dan al bij het eerste geval van schade niet meer.

Zo hebben vakantiehuizen in Spanje de classificatie “habitual” of “residencia secundaria”. Buiten het directe stedelijke gebied wordt de locatie in de bebouwde kom met “Urbanización” aangegeven. Buiten deze gebieden wordt de locatie “Despoblado” genoemd.

Let er in elk geval op hoe uitgebreid de verzekeringsdekking is en waar beperkingen vanwege het gebruik van het huis of appartement worden opgelegd.

serviceplus, meer dan alleen standaard

Bij Iberia Verzekeringsmakelaars krijgen klanten Iberia Service+. Maar wat houdt dit in? Het is heel eenvoudig, onze klanten zijn heel belangrijk voor ons en daarom willen we hen via de standaardservice van de verzekeringen meer service bieden. Service waarvoor onze klanten niet extra hoeven te betalen en geen extra contract voor hoeven af te sluiten - gewoon onze service voor u.

 • Keuze van een verzekering bij meer dan 10 verschillende verzekeringsmaatschappijen
 • 24/7 hotline – gratis – in geheel Spanje
 • persoonlijk advies bij de klant ter plaatse
 • kosten-datenanalyse van oude verzekeringen met suggesties ter optimalisatie
 • advies in uw eigen taal

Andere interessante verzekeringen

Als uw vertrouwde verzekeringsmakelaar hebben wij een breed scala aan aanvullende verzekeringspolissen om u een uitgebreide verzekeringsdekking te bieden.

Particuliere ziekteverzekering

wereldwijd optimaal en op het hoogste niveau verzekerd tegen ziektekosten

Auto-aansprakelijkheidsverzekering

uitgebreide bescherming met individuele, gunstige voorwaarden

Bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering

een noodzakelijke beschermingsmaatregel voor elk bedrijf

Jacht- en bootverzekering

op maat gemaakte concepten voor elke behoefte

Particuliere ziekteverzekering

wereldwijd optimaal en op het hoogste niveau verzekerd tegen ziektekosten

Auto-aansprakelijkheidsverzekering

uitgebreide bescherming met individuele, gunstige voorwaarden

Bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering

een noodzakelijke beschermingsmaatregel voor elk bedrijf

Jacht- en bootverzekering

op maat gemaakte concepten voor elke behoefte

HOOFDKANTOOR SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

KANTOOR CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

KANTOOR MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

KANTOOR TENERIFFA

+34 922 971 789

KANTOOR GRAN CANARIA

+34 828 128 892

Iberia Verzekeringsmakelaars

HOOFDKANTOOR SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

KANTOOR CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

KANTOOR MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

KANTOOR TENERIFFA

+34 922 971 789

KANTOOR GRAN CANARIA

+34 828 128 892

HOOFDKANTOOR SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

KANTOOR CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

KANTOOR MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

KANTOOR TENERIFFA

+34 922 971 789

KANTOOR GRAN CANARIA

+34 828 128 892